سوم شخص

همان طور که از نام بازی مشخص است، زاویه و موقعیت پلیر را مشخص میکند.

نمایش یک نتیجه