سوم شخص

همان طور که از نام بازی مشخص است، زاویه و موقعیت پلیر را مشخص میکند.

ذر حال نمایش 1–16 از 19 نتیجه