تست سخت افزار مورد نیاز بازی

تست سخت افزار مورد نیاز بازی

آیا میخواهید از سیستم مورد نیاز بازی خود مطلع شوید؟ در میان وب سایت ها جستجو کردید و حداقل سیستم مورد نیاز اجرای بازی مورد نظرتان را نیافتید ؟ و یا اطلاعات کامل تری میخواهید؟ آیا از مقدار و مشخصات سخت افزاری سیستم خودتان اطلاعی ندارید؟ با ما باشید… . . ما چند راه را […]