قوانین

فهرست
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  .

  .

  ۱ – نحوه ارسال سفارشات

  ( توضیحات کامل کلیه انواع ارسال محصولات فروشگاه برای شهر مشهد و دیگر شهرستان های کل ایران )

  [su_button url=”https://game.mdp-co.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA/” target=”blank” style=”3d” radius=”5″ icon=”icon: check” desc=”مشاهده”]قوانین ارسال محصولات[/su_button]

  .

  .

  ۲ – قوانین عمومی

  [su_button url=”https://game.mdp-co.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/” target=”blank” style=”3d” radius=”5″ icon=”icon: check” desc=”مشاهده”]قوانین عمومی[/su_button]

  .

  .

  ۳ – شرایط بسته بندی محصولات

  [su_button url=”https://game.mdp-co.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/” target=”blank” style=”3d” radius=”5″ icon=”icon: check” desc=”مشاهده”]قوانین بسته بندی[/su_button]