قوانین عمومی

فهرست
    برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

    الزام رعایت موازین اخلاقی

    تمامی بخش های این فروشگاه الزام کامل به رعایت تمام موازین اخلاقی دارد ، از این رو در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی اعم از توهین ، فحاشی ، بی احترامی و … در هر کدام از قسمت های ارتباطی فروشگاه اعم از : نظرات ، فرم ها ، نمایه ها ، نامه های الکترونیکی و … مسئولیت عواقب امر با فرد خاطی می باشد و در صورت مشاهده ، فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال چنین فردی در هیچ زمینه ای نخواهد داشت.