مبارزه ای

بازی های فایتینگ یا همان مبارزه ای از تنوع زیادی برخوردار نیستند ، اما بازی های بزرگی در این سبک وجود دارند که برخی از آنها به اسطوره تبدیل شده اند . مورتال کمبات رو مطمئنا میشناسید . سبک بازی های فایتینگ به این بازی مدیون است . بازی تیکن رو چطور ؟ این بازی نیز یک اسطوره به شمار می رود . مطمئنا بازی های فایتینگ طرفداران خاص خود را دارد . شما چطور طرفدار این سری هستید؟

نمایش دادن همه 15 نتیجه